Bijzondere Projecten

  • Midsummerfair opgezet in 1993

    In het Pinksterweekend in 1993 heeft de Lionsclub Ommen-Dalfsen voor de eerste keer een midsummerfair georganiseerd. In de schitterende tuinen van landgoed ’t Laer in Ommen.


  • GlazenHuis kerstkransen actie

    Op 10, 11 en 12 december heeft Vechtdal FM het Glazenhuis Vechtdal op het Kerkplein in Dalfsen georganiseerd.
    Twee DJ’s werden fulltime ‘opgesloten’ in het glazen huis met als doel zoveel mogelijk geld te genereren voor de stichting “Make A Wish”.


Lions Ommen-Dalfsen aan de kook voor Stichting Evenmens

Lionsclub Ommen-Dalfsen maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van Lionsclubs die dit jaar het 100 jarig bestaan viert. Er zijn vier grote internationale thema’s waar de Lionsclubs zich wereldwijd voor inzetten in het kader van 100 jaar Lions: Jeugd, Milieu, Armoede en Zicht.
Ook de leden van Lionsclub Ommen-Dalfsen zetten zich met vereende krachten in voor regionale maatschappelijke organisaties en goede doelen. Zo heeft de club deelgenomen aan de maatschappelijke beursvloer in Ommen, alwaar conform de doelstelling deals zijn gesloten met allerlei maatschappelijke organisaties.
Zo ook met de Stichting Evenmens, die haar werkgebied heeft in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Twenterand en Wierden.
Evenmens richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de informele zorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorgondersteuning, intensieve vrijwillige thuiszorg, respijtzorg, vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en sociale …


Raak betrokken bij de Lions.